Dansk Skytte UnionDansk Skytte Union

Falling Targets 0.22" - 0.38"

En dynamisk skydedisciplin under Dansk Skytte Union

STARTSIDE

Om Falling Targets

Våben og klasser

Reglement

Sikkerhed

Praktiske anvisninger

Om ammunition og skiver

Byg selv en FT bane

Skydeteknik

Billeder og videoer

Forslag til baneopstillinger

Skabelon til indbydelse

Huskeliste ved stævner

Skema til resultatregistrering

Skabelon til resultatliste

Assistance til foreningen

Kurser

FAQ

Hvor kan jeg skyde FT

Indbydelser

Resultater

Ranglister

Links

Ansvar og rettigheder

 

 

Sikkerhed

Hent her MS Word fil, der beskriver, hvad du skal vide - og kunne for at skyde FT

 

- eller start med at læse de vigtigste ting her:

 

Generelt, hvorfor særlige krav?

 

Som ved anden skydning skal de til enhver tid gældende generelle sikkerhedsregler for skydning under Dansk Skytte Union overholdes.

 

Falling Targets stiller herudover særlige krav til sikkerheden, da:

 

- skydningen foregår i det fri – ikke fra fast standplads

- der må lades med ubegrænset antal patroner

- der må genlades under skydningen

- der skydes i et højt tempo

 

Egentligt burde dette ikke være et problem, men mange skytter har kun lært at skyde fra en fast standplads med 5 patroner i magasinet og ved ikke hvad der skal gøres, hvis der opstår noget uventet. Falling Targets stiller derfor større krav end hvad der er nødvendigt ved de traditionelle 15- og 25m standarddiscipliner.

 

Omvendt betyder dette også, at Falling Targets er et program, som er med til at højne den enkelte skyttes sikkerhedsmæssige standard.

 

2  Standplads

 

Der må kun skydes fra standplads, hvor der er anbragt et bord, hvorpå våben, ammunition og andet tilbehør kan anbringes.

 

Der må kun skydes fra de afstande hvortil banen er godkendt.

 

3  Personligt sikkerhedsudstyr

 

Briller

Ved al skydning er der risiko for øjenskader. I mange lande er briller et krav. Ved Falling Targets er der, som ved anden skydning risiko for flyvende hylstre, ”blysplat” fra revolvere samt tilbageslag af evt. småsten i sandvolden mv. Samtidig skydes fra mindre afstande end 25 m, hvilket øger risikoen.

 

Der skal anvendes sikkerhedsbriller eller briller, der dækker hele øjenhulen. Det gælder både skytter og tilskuere! Moderne små briller giver ikke tilstrækkelig sikkerhed.

 

Høreværn

Der skal anvendes høreværn. Det gælder både skytter og tilskuere!

 

Våbenbetjening

 

a)      Våbnet må kun indeholde magasin og ammunition imellem kommandoerne ”lad” og ”aflad”.

 

b)      Våben skal altid under skydning, genladning og afladning  pege i sikker retning - mod målopstillingen.

 

c)      Under enhver form for våbenbetjening (ladning, genladning, afladning) skal fingeren tydeligt holdes uden for aftrækkerbøjlen. Ved afladning fjernes først magasinet – herefter trækkes slæden tilbage så eventuel patron i kammeret falder ud. Altid i denne rækkefølge!

 

Ad a):

Ladt våben udover den i a) nævnte periode betyder øjeblikkelig diskvalifikation fra fortsat skydning.

 

Ad b):

Pegning med ladt våben mod personer betyder øjeblikkelig diskvalifikation fra fortsat skydning. Samme forseelse med uladt våben samt pegning væsentligt til siden medfører en advarsel. Ved gentagelse heraf diskvalificeres skytten fra fortsat skydning.

 

Pegning med ladt våben ud over banens ende- eller sidevolde og med samtidig finger i aftrækkerbøjlen betyder øjeblikkelig diskvalifikation fra fortsat skydning. Samme forseelse med uladt våben eller med ladt våben men med fingeren uden for aftrækkerbøjlen medfører en advarsel. Ved gentagelse heraf diskvalificeres skytten fra fortsat skydning.

 

Ad c):

Ved brud på reglen gives i første omgang en advarsel. Ved gentagelse diskvalificeres skytten.

 

Når standpladsen forlades skal banekommandøren efterse at magasinet udtaget,  våbnet er afladt, og hanen er lagt. Derefter skal våbnet nedpakkes i taske eller hylstres i hylster, der forhindrer adgang til aftræk.

 

Banekommandøren kan forbyde anvendelse af ammunition, som denne skønner farlig.

 

Banekommandøren kan udelukke enhver fra deltagelse, dersom denne skønner at skytten ikke kan behandle våben og ammuniton forsvarligt.

 

Banekommandørens anvisninger skal til enhver tid følges og behøver ikke begrundes.  

 

 

Denne side er sidst opdateret d. 29. juli 2004  Webmaster